Díjak és szabályrendszer

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díj


Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. az állatorvosi szakma megbecsülésére, az állatorvosi hivatás elismerésére 2010-ben díjat alapított, melyet minden évben meghatározott időpontban, a közvélemény tájékoztatásával, ünnepélyes keretek között, az alkalomhoz illő helyen ad át.

Az elismerés célja, hogy az állatorvosi munka, a hivatás, az őszinte, emberséges magatartás, a társadalomban kivívott köztisztelet, megbecsülés, hivatalosan is elismerésre és nyilvánosságra kerüljön. A díjat Magyarországon élő aktív állatorvosok részére adományozzuk.

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díjnak nem a megkülönböztetés a célja. Nem kívánunk kategóriákat felállítani, mert ugyan nehéz, szinte lehetetlen összehasonlítani a különböző területeken dolgozó állatorvosok munkáját és teljesítményét, de számunkra állatorvos, mint olyan, csak egy van. Egy az Alma mater, mert minden állatorvos ott tanult, egy helyről indult. Pontosan azt a sokszínűséget szeretnék ezzel bizonyítani, melyet az állatorvosi pályát választók is megláttak, átéltek: az élet bármerre sodorta, bármilyen irányba is terelte az életpályát, legyen az klinikai, tudományos, kutatói vagy hatósági munka, a végén, ha a hivatásról kérdezik, mindenki számára egy a felelet: állatorvos vagyok.

A kitüntetésből minden évben 1 db-ot ítél oda az erre illetékes kuratórium. Emellett külön kategóriában lehetőség van jelöltet állítani az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Életmű-díjra, az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Pályakezdő Állatorvos-díjra és a Gál Sándor Praxismenedzsment Díjra is.

A kitüntetésre csak állatorvos jelölhet és minden állatorvos jelölhető.

A jelöléseket írásban, 2021. október 30-ig kérjük beküldeni az alábbi módok valamelyikén:

Levélben:

Az ITT letölthető jelölőlap beküldésével.
Cím: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díj,
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

A 2021. évi Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díj
- odaítélésének menete -

 1. Szervező

 Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
 
2. A jelölésben résztvevő személyek
 
 A jelölésben részt vehet minden, állatorvosi diplomával rendelkező személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: jelölő).
 A jelölésben nem vehet részt, illetve nem jelölhető:
 
a) az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. alkalmazásában álló állatorvosi diplomával rendelkező személy
 
b) a bíráló bizottság tagjai
 
3. A jelöltállítás menete
 
 Jelöltet állítani írásban jelölőlapon, valamint interneten keresztül itt lehet.
 A pontosan kitöltött jelölőlapokat kérjük, 2021. október 31-ig beküldeni az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. címére, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díj megjelöléssel.
Csak olvashatóan, pontosan, valós adatokkal kitöltött, szabályosan aláírt jelölőlap érvényes. Az aláírás nélkül beérkező jelöléseket nem áll módunkban befogadni.
 
Az internetes jelölés időtartama:
2021. október 1. - október 31.
 A jelölés időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett üzenetek érvénytelenek, továbbá az internetes szavazatok beérkezési időpontjának meghatározásául a szerverre történő beérkezési időpontja az irányadó.
 
4. A jelöltállítás szabályai
 
 a) Kategóriák meghatározása
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Állatorvosi Díj: elnyerheti minden aktív állatorvos
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Életmű-díj: elnyerheti minden már nem aktív állatorvos
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Pályakezdő Állatorvos-díj: elnyerheti minden 35 évnél fiatalabb, aktív állatorvos
 
b) Jelöltállítás tartalmi és formai kritériumai
A jelölést szakmai indoklással kell alátámasztani, mely a jelölt szakmai pályafutását kell, hogy tartalmazza.
Minimum fél oldal terjedelemben, melyet a jelölőlapon vonalkázott hely jelöl.
 
5. A kiválasztás menete:
 
 A különböző módon beérkezett jelölések (jelölőlap, internet) egy adatbázisba kerülnek, majd egy független kuratórium
dönt a díjazott személyéről.
 
6. Vegyes rendelkezések
 
 A résztvevők/jelölők a bármilyen módon történő jelöléssel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos szabályzatot.
 
7. Adatkezelés
 
A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli a hatályos jogszabályoknak és a jelölési szabályzatában foglaltaknak megfelelően.
A jelölő hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező által megbízott adatkezelő (Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.) és ennek megbízott adatfeldolgozói a jelölés lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. A jelölők adatait a Szervező és megbízott Adatkezelője a díj odaítélését követően legfeljebb 120 napig őrzi meg, ezen időpontot követően megsemmisíti. Mind a Szervező, az adatkezelő és a megbízott adatfeldolgozók, a személyes adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek (1992. évi LXIII. Tv., a 1995. évi CXIX tv. és az 1998. VI. tv.) megfelelően, bizalmasan kezeli.
Az adatszolgáltatás önkéntes. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz vagy bírósághoz fordulhat.
 A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

A kuratórium tagjai:

Dr. Bartyik János, Főágazat-vezető, Főállatorvos
Dr. Berkényi Tamás, Állatorvos menedzser, Eukanuba- Spectrum Brands
Dr. Fodor László, Egyetemi tanár, Tanszékvezető Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék, Állatorvostudományi Egyetem

Dr. Gönczi Gábor, Elnök, Magyar Állatorvosi Kamara
Dr. Kégl Tamás, Címzetes Egyetemi Docens
Dr. Kocsis László, Főállatorvos, Hód-Mezőgazda Zrt.
Dr. Hella Barnabás, Kereskedelmi vezető, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
Dr. Kurucz János, volt Alelnök, Magyar Állatorvosi Kamara, volt  Elnök, Magyar Állatorvosi Kamara LógyógyászTagozat

Dr. Solti László, volt Rektor, Szent István Egyetem
Dr. Sótonyi Péter, Rektor, Egyetemi tanár, Professzor, Tanszékvezető Anatómiai és Szövettani Tanszék, Állatorvostudományi Egyetem
Dr. Süth Miklós, volt Országos Főállatorvos